Wednesday, January 20, 2016

De Unielijst van invasieve exoten

Op 4 december 2015 heeft de Europese Commissie de Unielijst van invasieve exoten aangenomen. Deze lijst bevat 37 dier- en plantensoorten die op korte termijn niet meer in Europa mogen worden ingevoerd, verkocht, gefokt of gehouden. Niet door particulieren, niet door dierentuinen en niet door anderen. Reden hiervoor is dat de Europese Commissie van mening is dat deze soorten, wanneer zij in de natuur terechtkomen, schadelijk kunnen zijn en dus ieder risico dat dit gebeurd moet worden voorkomen.

Soorten die op de lijst staan zijn bijvoorbeeld de struikaster, de rode neusbeer, de wasbeer, de waterhyacint, de heilige ibis, verschillende soorten Amerikaanse rivierkreeften en de roodwang-, geelwang- en geelbuikschildpad.

Het is belangrijk om niet naar de Unielijst te kijken en te denken: gelukkig staat mijn soort er niet op. Het zal niet bij deze lijst blijven als we er niets aan doen! De volgende lijst ligt al klaar. De verwachting is dat men meer dan 500 dier- en plantensoorten op de lijst wil plaatsen.

Overigens zijn wij van mening dat veel soorten niet voldoen aan de eisen die gelden om opgenomen te worden op de Unielijst. Veel soorten zijn exoot maar hebben geen ernstig negatieve invloed op de natuur als ze daarin terechtkomen. Wij zijn niet de enigen die het niet eens zijn met de Unielijst. Op 16 december 2015 heeft het Europese Parlement een motie tegen deze lijst aangenomen. De motie is echter niet bindend en de Europese Commissie heeft al aangegeven de Unielijst toch door te zetten. Het enige wat de Europese Commissie nog moet doen om de lijst in werking te laten treden is hem publiceren in het Publicatieblad van de EU.

Overigens moet nog een kanttekening worden geplaatst bij het aanwijzen van soorten die staan opgenomen op de Unielijst. De Europese Commissie heeft niet zelf onderzoek gedaan of laten doen naar soorten die mogelijk in aanmerking zouden komen voor plaatsing op de lijst. Er is gebruik gemaakt van onderzoeken die al door andere organisaties zijn uitgevoerd. Sommige van deze organisaties onderzoeken soorten wereldwijd, andere organisaties werken alleen voor één bepaald land of één bepaald gebied. Dit heeft ertoe geleid dat soorten als exoot (alien) zijn aangewezen terwijl ze dat niet zijn volgens de definitie van de Verordening.

Soorten die door de Europese Commissie nu geteld zijn als exoot zijn bijvoorbeeld de vos, de huismus, het schaap en het konijn. Deze soorten zijn gewoon inheems in de EU maar zij zijn elders invasief, in heel andere werelddelen. Omdat deze soorten staan opgenomen in de internationale lijsten van invasieve exoten zijn ze meegeteld en staan ze ook in de database van de EU (EASIN) vermeld als exoot (alien). Dit is ook gebeurd met soorten die in de ene Lidstaat wel van nature voorkomen maar in een andere niet, zoals de bronforel, die inheems is in Nederland maar niet in Scandinavië. Deze staat nu dus ook als exoot in de EASIN-database omdat hij volgens de Nobanisdatabase, die veel uitgaat van de situatie in Scandinavië, daar niet hoort voor te komen.